Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Byer i bevægelse
– stærke rammer for vækst

Udviklingsstrategier der stopper ved kommunegrænsen er alt for ofte utilstrækkelige. Tag højde for bevægelsen. Forstå de store danske byers rolle i den regionale udvikling.

Vi pendler. På vej på arbejde. Til uddannelse. Og sundheds- og fritidstilbud. Handel og indkøb, kultur og natur. Bevægelsen er et grundlæggende vilkår i det moderne liv. I alle regioner er der store byer, som bliver til mere end bare byer, fordi de spiller en rolle, der geografisk rækker ud over dem selv. De bliver til en slags usynlige miniregioner eller byregioner. De bliver til med de mange mennesker, der hver dag bevæger sig inden for dem. På rejsen fra A til B. Hvis vi forstår de danske byregioner og bevægelsesmønstrene bag, kan vi arbejde målrettet med udviklings- og planlægningsstrategier, der understøtter det gode liv og væksten i hele regionen. På tværs af administrative grænser.

Region Syddanmark samler den nyeste viden om danske byer og byregioner ét sted. På www.byregioner.dk. Et fælles udgangspunkt for en kvalificeret diskussion af byregionerne i Danmark.