Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Fremtidens Syddanmark
– fælles vidensgrundlag

Verden er i konstant bevægelse, og det samme er Syddanmark. Forudsætningen for at gribe nye muligheder og imødegå udfordringer er, at det regionale vidensgrundlag følger med.

Effektive strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om en enkelt kommune eller 22, om de enkelte områder i regionen, om regionen som helhed og om hele landet.

KONTUR samler de vigtigste nøgletal og tegner en profil af kommunernes og regionens rammer og indbyggere. Den er en del af det tværgående tema ’Viden og analyser’ i den regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark.

Det kan du også læse

Ikon der illustrerer indbyggerprofilen

Indbyggerprofilen viser, hvordan befolkningen udvikler sig, hvem der bor i kommunen, og hvilke kompetencer og ressourcer de har. Kort fortalt findes her fakta om befolkningsudviklingen, demografi, pendlingsstrømme, flyttemønstre, indkomst, uddannelse, sundhed og kriminalitet.

Ikoner for temaer der belyses i publikationen

Ikon der illustrerer Kommuneprofilen i Kontur

Kommuneprofilen tegner et billede af kommunens arbejdsmarked, hvordan udviklingen har været, hvilke udviklingsmuligheder kommunen har, og hvilke udfordringer kommunen står overfor. Her findes fakta om arbejdspladser, beskæftigelse, tilgængelighed, klima og huspriser.

Ikoner over temaer, der belyses i afsnittet