Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Adgang til arbejdskraft 3. kvartal 2021

Det er blevet markant vanskeligere for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark at skaffe kvalificeret arbejdskraft sammenlignet med de foregående år.
I 3. kvartal 2021 fortalte knap halvdelen af de virksomheder (45 pct.), der havde søgt medarbejdere i løbet af det seneste halve år, at de i høj grad har oplevet problemer med at rekruttere de rette medarbejdere. Til sammenligning var tallet i 3. kvartal 2020 26 pct.

Der er samtidig intet, der tyder på, at disse rekrutteringsudfordringer vil blive mindre i den nære fremtid. Andelen af virksomheder, som forventer en større omsætning, er vokset til 48 pct. i 3. kvartal 2021 fra 31 pct. i samme kvartal 2020. Efterspørgslen efter arbejdskraft er steget på tværs af samtlige uddannelsesniveauer. Det er fortsat faglærte, som fest virksomheder søger: 74 pct. af de virksomheder, der har søgt efter nye medarbejdere de seneste seks måneder, har søgt faglærte.