Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Adgang til arbejdskraft 3. kvartal 2020

Coronakrisen har sat sine spor i det syddanske arbejdsmarked. Selvom det stadigt er svært at få fat i den rette arbejdskraft, ser det ud til, at presset på arbejdsmarkedet er faldet en smule til gavn for de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Dette kan hænge sammen med de økonomiske konjunkturer i regionen: knap hver tredje virksomhed forventer mindre omsætning i 3. kvartal dette år sammenlignet med sidste år.

De syddanske virksomheder mangler fortsat kvalificeret arbejdskraft. Presset på virksomhedernes rekruttering er dog lettet i 3. kvartal 2020. 26 pct. af de virksomheder, der har søgt nye medarbejdere i det seneste halve år, har “i høj grad” haft problemer med at finde den rette arbejdskraft. På samme tidspunkt i 2019 havde 33 pct. “i høj grad” problemer.

En konjunkturmåling viser, at andelen af de syddanske virksomheder, der forventer et fald i omsætningen er vokset markant. 32 pct. har svaret, at de forventede en mindre omsætning i 3. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal sidste år. I 2019 forventede kun 18 pct. mindre omsætning. Hvis den udvikling fortsætter, kan det betyde, at efterspørgslen efter arbejdskraft vil falde, hvilket kan lette adgangen til arbejdskraft yderligere.

Der er stadig betydelig efterspørgsel efter faglærte arbejdere. 64 pct. af de rekrutterende virksomheder har været på udkig efter faglært arbejdskraft – et niveau der har ligget stabilt siden 1. kvartal 2019. Blandt de virksomheder, der har søgt faglærte arbejdere, har 56 pct. haft problemer med rekrutteringen. Det er en mindre nedgang i forhold til 3. kvartal 2019, hvor 65 pct. havde svært ved at få den faglige arbejdskraft, de havde søgt.