Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Byer og hverdagsliv – Sønderjylland og Nordtyskland

Analysen har på detaljeret geografisk niveau og på tværs af den dansk-tyske grænse undersøgt adgang til service, der er brug for i hverdagen inden for 20 minutters gang som fx supermarkeder, spisesteder, kultur- og motionstilbud, skoler, uddannelse og læger. Analysen sætter også fokus på socioøkonomiske forhold – primært i Sønderjylland – som fx befolkningsvækst og uddannelse.

Rapporten viser bl.a., at større byer har normalt en større variation i spise- og indkøbssteder end mindre byer. Men mindre byer med mange turister bryder mønstret, så koncentrationen af spise- og indkøbssteder er også høj her.

Der er adgang til flere kultur- og mo­tionstilbud i Sønderjylland end i Nordtyskland. Det kan bl.a. skyldes at adgang til biblioteker er højere i Danmark og at danskere er mere fysisk aktive end tyskere på foreningsplan.

I Nordtyskland er adgangen til kommercielle services (bankfaciliteter og post- og pakke service) forholdsvis høj i forhold til i Sønderjylland. Nødvendigheden af en decentral bankstruktur er heller ikke så påkrævet i Sønderjylland, da onlinebanking er langt mere udbredt her end syd for grænsen.

I Nordtyskland er der i flere mindre byer end i Sønderjylland adgang til mange sundhedsservices. En grund til det er forskelle i sundhedssystemerne i Danmark og Tyskland. I Danmark er sundhedssystemet primært offentligt baseret, mens det i Tyskland er mere præget af en blanding af offentlig og privat finansiering, hvilket giver anledning til en mere decentral sundhedsstruktur

Hvad angår de socioøkonomiske forhold viser rapporten fx, at befolkningstætheden på både dansk og tysk side er størst i den østlige del, og der er en høj befolkningskoncentration langs de større veje. Befolkningstætheden er generelt størst syd for grænsen.

Blandt de større byer over 5.000 indbyggere i Sønderjylland er befolkningstallet i de tre største byer, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa, vokset i perioden 2007-17. Rødekro har også haft befolkningstilvækst, mens Tønder og Vojens har oplevet en mindre tilbagegang. Nordborg er særligt udfordret med et fald i befolkningstallet på næsten 17 pct.

I Sønderjylland tegner der sig betydelige forskelle i uddannelsesniveauet. I større byer som Ha­derslev, Aabenraa og Sønderborg findes der bydele, hvor over 40 pct. ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Også i mere tyndtbefol­kede egne bl.a. i den vestlige og centrale del af Sønderjylland ses områder med lavt uddannelsesniveau. Den største andel af højtuddannede, findes primært i og omkring Sønderborg, Aabenraa og Haderslev.

Formålet med analysen er at synliggøre den enkelte bys rolle i hele området Sønderjylland-Nordtyskland, og hvordan byerne sammen kan skabe fremdrift i regionen. En viden, der skal anvendes til at indfri potentialerne i et tættere samarbejde henover grænsen.

Analysen er en del af Jyllandskorridor-projektet, og er udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med de sønderjyske kommuner og Stadt Flensburg.