Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Byer og hverdagsliv

Byer og hverdagsliv – Business Region Aarhus

Hvem bor hvor i Business Region Aarhus? Hvor bor dem med de højeste indkomster? Og de længste uddannelser?

Svarene er langt fra så åbenlyse, som man måske skulle tro.

Den nye analyse ”Byer og hverdagsliv – Business Region Aarhus”, viser fx, at de større byer er sammensat af en befolkning med både højt og lavt uddannede, mens folk på landet generelt har en højere andel med en erhvervsfaglig uddannelse. Det er også uden for byerne, man finder den højeste beskæftigelsesfrekvens.

Samme entydighed gælder ikke for hustandsindkomsterne. Her ligger de højeste indkomster bredt fordelt uden for bymidterne – med den største koncentration af hustandsindkomster over 700.000 kr. i et bælte mellem Viborg, Horsens og Aarhus.

Business Region Aarhus er med i et samarbejde om at kortlægge styrker, svagheder og bevægelsesmønstre i Jyllandskorridoren med det formål at skabe mere bæredygtig vækst og øget samarbejde mellem virksomheder, kommuner og regionen.

Analysen har også undersøgt adgangen til services som indkøb, uddannelse, børnepasning og fritidsaktiviteter inden for 20 minutters gang af bopælen. Her ser man tydeligt, at der er flest tilgængelige services i de større byer fulgt af de mindre byer, der ligger langs de trafikale hovedårer, mens afstandene kan være store i landområderne. Netop nærhed til offentlige og private services spiller en rolle i forhold til borgernes bedømmelse af et områdes attraktivitet.

Analysen er udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med Business Region Aarhus som en del af Jyllandskorridor-projektet.