Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune

En ny rapport fra Region Syddanmark viser, at 79 procent af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er meget tilfredse med livet, og 77 procent finder lokalområdet attraktivt.

En ny undersøgelse udarbejdet af Region Syddanmark viser, at tilfredsheden blandt borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er høj. Næsten otte ud af ti (79 pct.) er meget tilfredse med livet, og sammenlignet med 2018 er der sket en positiv udvikling.
Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune finder lokalområdet attraktivt. Det er især indbyggerne, som er bosat i byområderne, der vurderer attraktiviteten som værende høj. Her er det 84 procent af indbyggerne, som synes, at lokalområdet er attraktivt. Uden for byerne gælder det for 73 procent af borgerne. Der er også flere i byerne, som vil anbefale andre at flytte til området.

Det gode liv
I Faaborg-Midtfyn Kommune svarer 78 procent af borgerne, at de kan leve livet, som de vil. Kun fire procent af indbyggerne i landområderne vurderer, at de slet ikke har mulighed for at leve livet, som de ønsker. I byområderne gælder for kun tre procent af borgerne.
Næsten ni ud af ti (89 pct.) borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at de har et godt helbred. Alligevel svarer 11 procent, at de er meget begrænset i dagligdagen, mens 27 procent vurderer, at de er lidt begrænset. Sammenlignet med 2018 er der sket en positiv udvikling, og i 2019 svarer 62 procent af indbyggerne, at de slet ikke er begrænset i hverdagen på grund af deres helbred.

Naturen har stor betydning
Fritidsaktiviteter, kulturtilbud og adgangen til natur har stor betydning for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Halvdelen af de adspurgte gør brug af tilgængelige tilbud inden for kultur og fritidsaktiviteter, mens mere end ni ud af ti kommer ud og nyder naturen i lokalområdet.
Rapporten er udarbejdet, så man kan følge udviklingen i kommunens tre egne, Forstadsbåndet, Ringeegnen og Faaborgegnen, og i de fire byer, Nr. Lyndelse, Årslev, Ringe og Faaborg.

FAKTA

Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark og er en del af et partnerskab om regional og kommunal opfølgning på Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi og regionens vækst- og udviklingsstrategi.

Partnerskabet skal følge udviklingen på kommunens politisk vedtagne syv hovedindikatorer – syv pejlemærker, der støtter op om den politiske ambition om at blive 2.000 flere borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune inden 2030.

De syv politisk valgte hovedindikatorer er: 1) Uddannelsesniveau, 2) Civilt engagement og fællesskaber, 3) Medarbejdertrivsel (her foretager kommunen selv målinger), 4) Adgang til kultur og natur, 5) Borgeroplevelse og omdømme, 6) Sundhed og 7) Infrastruktur.