Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Det gode liv leves i Faaborg-Midtfyn

En ny rapport fra Region Syddanmark viser, at 77 procent af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er meget tilfredse med livet, og at knap fire ud af fem vil anbefale deres lokalområde til andre.

En netop offentliggjort måling udarbejdet af Region Syddanmark dokumenterer, at det gode liv leves i Faaborg-Midtfyn Kommune. 77 procent af borgerne i kommunen er meget tilfredse med livet. 20 procent svarer, at de i nogen grad er tilfredse, og tre procent af de ikke er tilfredse.

Rapporten viser også, at knap fire ud af fem vil anbefale deres lokalområde til andre.

”Det er dejligt at få bekræftet, at de fleste i Faaborg-Midtfyn har det godt og er glade for livet. Med rapporten har vi også fået tal på de stærke fællesskaber, vi har i Faaborg-Midtfyn. Det understreges af, at de fleste har nogen at tale med,” udtaler borgmester Hans Stavnsager (S) og fortsætter:

”Rapporten viser dog samtidig, at vi kan gøre mere på flere områder. Det, der særligt slår mig, er ensomheden blandt borgere over 80 år. Her har vi en opgave sammen med vores mange gode foreninger.”

Et vigtigt redskab
Også regionrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) glæder sig over målingen.

”Region Syddanmark lægger stor vægt på, at visionen om det gode liv ikke kun gælder områderne omkring de store byer. Det skal være muligt at leve et godt liv i hele Syddanmark – og det er det heldigvis også, hvilket rapporten for Faaborg-Midtfyn Kommune bekræfter. Det gode liv kan bestemt også leves i Faaborg-Midtfyn Kommune, og det er et budskab, som vi gerne vil være med til at fortælle resten af Danmark.”

Godt 1.500 borgere har svaret på undersøgelsen, der er et vigtigt instrument i Faaborg-Midtfyn Kommunes og Region Syddanmarks bestræbelser på at skabe de bedste rammer for det gode liv i kommunen og regionen.

Godt på vej
Rapporten indgår i Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med at realisere målene i kommunens udviklingsstrategi.

”Det er vigtigt at få tal på om det, vi prioriterer politisk, også har den ønskede effekt. Selvom det er første måling, kan vi i mine øjne konkludere, at vi er godt på vej, udtaler Hans Stavnsager og uddyber:

”Et af vores helt store mål er at blive flere borgere i Faaborg-Midtfyn. Skal det lykkes, handler det først og fremmest om at skabe gode rammer om det liv, der leves her. Og at de, der bor her, har det godt og vil anbefale deres lokalområde til andre. Og det kan vi se, at de fleste vil.”

Rapporten er udarbejdet, så man kan følge udviklingen i kommunens tre egne, Forstadsbåndet, Ringeegnen og Faaborgegnen, og i de fire byer, Nr. Lyndelse, Årslev, Ringe og Faaborg, som er de fire byer, der forventes at kunne tiltrække flest tilflyttere til kommunen frem mod 2030.

FAKTA

Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark og er en del af et partnerskab om regional og kommunal opfølgning på Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi og regionens vækst- og udviklingsstrategi.

Partnerskabet skal følge udviklingen på kommunens politisk vedtagne syv hovedindikatorer – syv pejlemærker, der støtter op om den politiske ambition om at blive 2.000 flere borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune inden 2030.

De syv politisk valgte hovedindikatorer er: 1) Uddannelsesniveau, 2) Civilt engagement og fællesskaber, 3) Medarbejdertrivsel (her foretager kommunen selv målinger), 4) Adgang til kultur og natur, 5) Borgeroplevelse og omdømme, 6) Sundhed og 7) Infrastruktur.