Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

En vestdansk-nordtysk banestrategi

Region Syddanmark har anmodet Atkins Danmark om at gennemføre en analyse af bane-forholdene for nord-sydkorridoren mellem Aarhus-Hamburg samt for den udvidede time-model. Rapporten er udarbejdet af Atkins Danmark og skal ses som et første bidrag til en vestdansk-nordtysk banestrategi.

I Danmark er der udarbejdet flere regionale rapporter, der fokuserer på opgradering og udbygning af jernbanenettet med ønske om hurtigere mere miljøvenlige tog. Med denne rapport fokuseres der på en fælles vestdansk-nordtysk banestrategi, som skal fremme såvel passager- som godstrafik samt give bedre sammenhæng indbyrdes mellem transportsystemer.

Rapporten indeholder to analyser der omhandler 1. højhastighedsforbindelse på nord-sydkorridoren mellem Aarhus-Hamburg og 2. den udvidede Timemodel herunder et stop i Trekantområdet. Formålet med de to analyser er bl.a. at belyse flaskehalse og mulige udbygnings- og opgraderingsmuligheder, som på langt sigt skal til for at opnå en højha-stighedsforbindelse mellem Aarhus-Hamburg samt opfyldelse af Timemodellen mellem Odense-Aarhus, Odense-Esbjerg og Odense-Flensburg.
Atkins Danmark har ved Helge Bay, Kasper Nielsen og Michael Hansen udarbejdet rap-porten, mens Morten Mühlendorph har udarbejdet køretidsberegninger og Anders Kaas har forestået kvalitetssikring.