Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Faglig arbejdskraft i søgelyset

Der er klart størst efterspørgsel efter faglært arbejdskraft, når man spørger de syddanske virksomheder. Det viser nye tal fra Region Syddanmark, hvor flere end 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder er blevet spurgt om adgang til arbejdskraft.

I 1. kvartal 2019 havde 63 pct. af de rekrutterende virksomheder inden for det seneste halve år søgt efter faglærte. Dernæst følger ufaglært arbejdskraft med 27 pct. Færrest (17 pct.) har søgt efter medarbejdere med lang videregående uddannelse.

Ser man på, hvor svært det er at anskaffe sig arbejdskraft inden for de enkelte uddan­nelseskategorier, tegner sig et andet billede. 63 pct. af de virksomheder, der har søgt medarbejdere med lang videregående uddannelse, har i høj grad eller i nogen grad problemer med at skaffe denne arbejdskraft. Nogenlunde det samme (60 pct.) gælder for den faglærte arbejdskraft.

Generelt er det stadig svært at få dækket behovet for kvalificeret arbejdskraft. 32 pct. af de rekrutterende virk­somheder har svaret, at de ”i høj grad” havde haft problemer med at finde de rette medarbejdere inden for det seneste halve år, mens 29 pct. har svaret ”i nogen grad”.

Hvad gør virksomhederne

Den oplevede mangel på arbejdskraft betyder, at virksomhederne tænker i mange for­skellige løsninger. Mest populært er det at opkvalificere eksisterende medarbejdere, slå stillinger op på jobdatabaser mv. og efteruddanne nyansatte.

Men der bliver også brugt flere lokkemidler. Fx har 49 pct. af virksomhederne tilbudt mere fleksible arbejdstider eller hjemmearbejde, og hele 41 pct. har tilbudt mere i løn­ningsposen end normalt. 33 pct. af virksomhederne har rekrutteret arbejdskraft uden for landets grænser for at dække behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det er en for­dobling ift. november 2017, hvor 16 pct. brugte denne løsning.