Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

FN’s verdensmål og Fremtidens Syddanmark

Med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er hele verden trukket i arbejdstøjet. De 17 verdensmål sætter den globale udviklingsdagsorden frem mod 2030 og forpligter verdens lande til at handle på de udfordringer, vi står overfor. I Region Syddanmark sætter vi den regionale udviklingsdagsorden frem mod 2023 med den nye udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Her adresserer vi både de muligheder og udfordringer, vi står overfor regionalt.

Rammen for udviklingsstrategien er FN’s verdensmål, for i Region Syddanmark ønsker vi at tage medansvar og bidrage til at realisere verdensmålene til gavn for borgerne og ikke mindst de kommende generationer. Udfordringerne med at komme i mål med verdensmålene er forskellige, afhængigt af hvor man bor i verden. Men for fælles udfordringer gælder ofte, at de bedst løses i fællesskab. Med verdensmålene som ramme for den regionale udvikling arbejder vi målrettet hen imod en fælles dagsorden på tværs af aktører. Og vi bygger videre på de stærke partnerskaber, vi har tradition for i det syddanske. Verdensmål 17 Partnerskaber for handling er udgangspunktet for, hvordan vi i Region Syddanmark arbejder med at løfte fælles udfordringer og udnytte regionens særlige potentialer. Kort sagt: Verdensmålene sætter rammen for strategien, og målene realiseres i partnerskaber. I denne publikation kan du læse mere om det syddanske bidrag til at nå verdensmålene, finde konkrete eksempler på indsatser samt møde en række af regionens medarbejdere og samarbejdspartnere.