Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Fremtidens boligbehov

Samlet forventes en stigning på knap 20.000 husstande fra 2017 til 2027 i de 30 byer, hvilket svarer til, at der bliver brug for 6 pct. flere boliger. Det er særligt behov for flere etageboliger (+9.100), mens behovet for rækkehuse vil vokse relativt mest (+8 pct.).

Væksten i boligbehovet er i høj grad betinget af væksten i indbyggertal og ændringer i befolkningens alderssammensætning og familietyper.

Det forventes, at indbyggervæksten de seneste år fortsætter i nogenlunde samme takt. Fra 2010 til 2017 var der en gennemsnitlig årlig vækst på 0,6 pct. i byerne. Fra 2017 til 2027 forventes det, at indbyggertallet i de 30 byer stiger med 0,7 pct. årligt.

Befolkningen forventes at blive markant ældre over hele landet, da store årgange bevæger sig ind i disse aldersgrupper, samtidig med at levealderen fortsat stiger. Denne udvikling finder også sted i de 30 byer, hvor der forventes en samlet vækst for de 75+ årige på 26.000 personer eller en stigning på 44 pct.

Den betydelige stigning i ældrebefolkningen påvirker sammensætningen af familietyper og bidrager kraftigt til at øge behovet for etageboliger og rækkehuse. Enlige uden børn forventes at vokse markant (11.100 flere husstande) og vil sammen med enlige med børn være den familietype med den største relative vækst (henholdsvis 7 pct. og 23 pct.).

Selvom disse to grupper vælger etageboliger i mindre grad, er det stadig den dominerende boligform for enlige husstande. For rækkehuse skyldes stigningen altovervejende, at gruppen enlige uden børn stiger og samtidig søger mod denne boligform.

Byerne – store som små – danner rammen om syddanskernes liv. Både for dem, der bor i byerne og dem der kører ind til dem for at handle, gå på arbejde, gå i skole eller måske for at møde venner over en kop kaffe.

Byernes funktioner og tilbud gør dem til naturlige mødesteder og centrum for aktivitet. Derfor har byernes udvikling betydning både for dem, der bor i dem og dem der besøger dem eller bruger dem.

Byanalyser.dk samler viden fra projektet “Syddanske byer – byer i bevægelse”, der sætter fokus på de største byer i Syddanmark:

  • Hvordan har udviklingen været,
  • Hvad er status på byerne, og
  • Hvad er fremtidsudsigterne for byerne?

Formålet er at følge op på “Det gode liv – strategien ved at skabe et overblik over udviklingen på tværs af de 30 byer.