Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Hvem bor i byerne?

Byer i konkurrence – kan de syddanske byer følge med?

Det er afgørende for udviklingen i Syddanmark, at der er attraktive og konkurrencedygtige byer, som kan være med til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder.

Mens befolkningstallet i hele landet er steget med 3,2 pct. i perioden 2013-2018, er indbyggertallet i Syddanmark blot steget med 1,6 pct. Sammenligner man befolkningsudviklingen i forskellige bystørrelser, så halter Syddanmark efter byerne i resten af landet i langt de fleste tilfælde. Kun i byer med 10.000-20.000 indbyggere er der højere befolkningstilvækst i Syddanmark. Ser man udelukkende på byer med 20.000-50.000 indbyggere, er befolkningstilvæksten i de syddanske byer lav sammenlignet med andre danske byer. Til gengæld ligger både Vejle og Kolding relativt godt i kategorien 50.000-100.000 indbyggere.

Byer i vækst

Samlet set vokser de 30 byer, men der er stor forskel på byerne på tværs af regionen. Børkop er højdespringeren, men også Vejle og Ringe har høj befolkningstilvækst. Ud af de 30 byer er der blot fem byer, der har faldende indbyggertal.

Tallene viser også, at det er byer i alle størrelser, der vokser. Det er altså ikke bare byernes størrelse, der er afgørende for udviklingen. Flere indbyggere er ikke noget, der er forbeholdt store byer. En anden væsentlig pointe er, at der er byer med stigende befolkningstal i alle dele af Syddanmark. Der er ikke sorte pletter på landkortet.

Byer i forandring

Der er stor forskel på byerne i Syddanmark. Ikke mindst når man ser på, hvem der bor i byerne. I nogle byer er der mange ældre, i andre mange højtuddannede mens andel og mens i andre byer er der mange enlige.

Samlet set har de 30 byer en højere andel af enlige uden børn, der er flere højtuddannede og færre med en erhvervsfaglig uddannelse end gennemsnittet i Syddanmark.

Det dækker over stor variation på tværs af byerne og ikke mindst er der også geografiske forskelle. Fx er der generelt en lavere beskæftigelse på Fyn og i nogle af de sønderjyske byer. Omvendt ligger alle de ti byer med den højeste beskæftigelse i et nordligt bånd i den jyske del af regionen.

På tværs af disse forskelle er der nogle tendenser, som vil komme til at præge udviklingen i alle byerne. En af de mest tydelige udviklingstræk er, at langt de fleste byer er i gang med en transformation i forhold til deres befolkningssammensætning. Der kommer flere ældre og – i langt de fleste tilfælde – også færre unge.

Over en femårig periode er det blot fem ud af de 30 byer, der har haft fødselsoverskud (flere fødte end døde). Kun otte byer har stigende børnetal (0-17 år). Alle byer, med undtagelse af Nordborg, har også fået flere i aldersgruppen 65-79 år, og alle har fået flere over 80 år. I Bramming er der fx 7 pct. færre unge (18-24 år) og 46 pct. flere ældre (80+) i 2018, end der var i 2013.

Byerne – store som små – danner rammen om syddanskernes liv. Både for dem, der bor i byerne og dem der kører ind til dem for at handle, gå på arbejde, gå i skole eller måske for at møde venner over en kop kaffe.

Byernes funktioner og tilbud gør dem til naturlige mødesteder og centrum for aktivitet. Derfor har byernes udvikling betydning både for dem, der bor i dem og dem der besøger dem eller bruger dem.

Byanalyser.dk samler viden fra projektet “Syddanske byer – byer i bevægelse”, der sætter fokus på de største byer i Syddanmark:

  • Hvordan har udviklingen været,
  • Hvad er status på byerne, og
  • Hvad er fremtidsudsigterne for byerne?

Formålet er at følge op på “Det gode liv – strategien ved at skabe et overblik over udviklingen på tværs af de 30 byer.

 

Besøg projektets hjemmeside