Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Hverdagsbyen

Byen som facilitet

Nogle er afgørende for logistik og livskvalitet. Andre styrker omdømme, former image og giver byerne kant. Tilsammen udgør byernes servicetilbud og faciliteter forudsætningen for det attraktive byliv. Med alt hvad det indebærer.

Med arbejdspladser, fritidsmuligheder, daginstitutioner, butiksliv og andre servicetilbud faciliterer byerne sammenhæng og kvalitet i det gode hverdags- og fritidsliv. Og de syddanske byer gør det godt. Tre ud af fire syddanskere mener i dag, at den by de bor i er attraktiv. Og tre ud af fire mener, at de har mulighed for at leve livet som de ønsker.

De syddanske byer er forskellige. Det er syddanskerne også. Faktisk viser vurderingen af byernes attraktivitet, at tilfredsheden i byerne er næsten lige høj på tværs af byernes størrelse. Syddanskerne har forskellige behov. Få faciliteter kan være rigeligt. Mange kan være helt utilstrækkeligt.

Serviceudbuddet følger som regel med størrelsen. De største syddanske byer kan opretholde en bredere pallette af tilbud – særligt inden for fritids- og underholdningssektoren. Lille by er dog ikke nødvendigvis lig med færre tilbud. Nogle byer er stærke på kultur, andre på tilgængelighed til pasningsmuligheder og skole. Nogle har svømmehaller, biblioteker og caféliv, og andre kan levere god adgang og let tilgængelighed til kerneservice.

Byerne – store som små – danner rammen om syddanskernes liv. Både for dem, der bor i byerne og dem der kører ind til dem for at handle, gå på arbejde, gå i skole eller måske for at møde venner over en kop kaffe.

Byernes funktioner og tilbud gør dem til naturlige mødesteder og centrum for aktivitet. Derfor har byernes udvikling betydning både for dem, der bor i dem og dem der besøger dem eller bruger dem.

Byanalyser.dk samler viden fra projektet “Syddanske byer – byer i bevægelse”, der sætter fokus på de største byer i Syddanmark:

  • Hvordan har udviklingen været,
  • Hvad er status på byerne, og
  • Hvad er fremtidsudsigterne for byerne?

Formålet er at følge op på “Det gode liv – strategien ved at skabe et overblik over udviklingen på tværs af de 30 byer.