Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kun hver fjerde tur er til arbejde

Når der tales om borgernes daglige mobilitet, er blikket ofte rettet mod pendling til arbejde. Imidlertid er fritidsturene klart i overtal i hverdagen i Business Region Aarhus, og borgerne køber ind, lige så ofte som de transporterer sig til arbejde eller uddannelse.

Når borgerne i Business Region Aarhus foretager sig noget til hverdag, er det 50 pct. af gangene med fritid som formål. Det kan være besøg hos venner eller familie, sportsaktivitet, en tur på biblioteket eller til lægen. Den anden halvdel af turene deles næsten ligeligt mellem indkøb og transport til arbejde eller uddannelse.

Fritids- og indkøbsaktiviteternes store betydning viser, at det er lige så vigtigt med et godt udbud af daglige faciliteter som adgang til arbejdspladser, når det gælder om at fastholde og tiltrække borgere. Særligt indkøbsturene, men også fritidsturene er mere lokalt orienterede end pendlingen til arbejde, og langt de fleste af turene har destination i den kommune, hvor borgeren bor. Men trods alt ender 13 pct. af indbyggernes fritidsture og 8 pct. af indkøbsturene i en anden kommune i Business Region Aarhus. Fritids-tilbud og indkøbsmuligheder
i én kommune kan dermed også være til gavn for borgere i en anden kommune, og er således med til at binde kommunerne sammen i byregionen.

Jyllandskorridoren

Viden om borgernes aktiviteter og rejsemønstre i hverdagen er afgørende for forståelsen af byernes roller og funktioner.

Analysen ”Hverdagsmobilitet – indkøb og fritid” medvirker sammen med ”Trængselsbilleder” og ”Business Region Aarhus – Pendlingsanalyse” til at tegne et billede af borgernes daglige bevægelsesmønstre og -muligheder i Vestdanmark og bidrager til at identificere nye samarbejdsbehov på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Analysen er et led i Jyllandskorridor- samarbejdet om at skabe et fælles vidensgrundlag, der kan bidrage til det strategiske udviklingsarbejde både i byregionen og i den vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge.