Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Hele Frederikshavn pendler mellem Business Region Aarhus og Trekantområdet

Pendlingsanalyse – Business Region Aarhus

191.000 danskere krydser en kommunegrænse på vej ind, ud af eller rundt i Business Region Aarhus for at komme på arbejde. Det viser en ny pendlingsanalyse fra Region Syddanmark og Business Region Aarhus, som indgår i en omfattende opbygning af viden om Jyllandskorridoren.

Der sker en enorm udveksling af arbejdskraft mellem de vestdanske kommuner. I den første af en række analyser om sammenhænge i den såkaldte Jyllandskorridor, der går fra Oslo i nord til Hamborg i syd, har Region Syddanmark og Business Region Aarhus undersøgt pendlingsmønstre i og omkring de 12 medlemskommuner i erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus.

Størst pendling er der ikke overraskende mellem kommunerne internt i regionen, hvor 108.000 tager bilen, toget, bussen eller cyklen henover en kommunegrænse for at komme på arbejde. Der er dog en næsten lige så stor udveksling med andre byregioner – størst mellem Business Region Aarhus og Trekantområdet, hvor der hver dag udveksles 22.000 beskæftigede. Det svarer til samtlige indbyggere i Frederikshavn.

– Det er vigtigt at få afdækket, hvordan byerne og områderne hænger sammen og udveksler arbejdskraft, så vi kan udvikle de konkurrencefordele og styrker, der er i Jyllandskorridoren, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, og fortsætter:

– Jeg forventer, at analysearbejdet vil afsløre nye mulige samarbejdsflader på tværs af kommune-, regions-, og landegrænser.

Pendlingen stiger hastigt

Jørgen Gaarde (S), der er borgmester i Skanderborg og formand for Business Region Aarhus, mener, at den store udveksling af arbejdskraft understreger vigtigheden af et stærkt tværkommunalt samarbejde.

– Når vi forstår, hvordan byer og byregioner hænger sammen, kan vi arbejde meget mere målrettet på tværs af kommunernes erhvervsstyrkepositioner og give virksomhederne bedre muligheder for at rekruttere arbejdskraft til videre vækst og udvikling. Samtidig vil den viden også kunne understøtte borgernes valgmuligheder i forhold til job og fritid, siger han.

Analysen viser, at både den interne og eksterne pendling er stigende. I 11 af de 12 kommuner er der sket et fald i antallet af borgere, der bor og arbejder i samme kommune, mens pendlingen på tværs af kommunegrænser i Business Region Aarhus er steget med syv procent fra 2009-2014. I samme periode er udpendlingen til andre regioner steget med 11 procent.

Østjyske virksomheder tegner sig for en sjettedel af alle danske arbejdspladser og alle beskæftigede i landet, og dermed spiller Business Region Aarhus en betydelig rolle i udviklingen af Vestdanmark – både hvad angår vækst og bosætning.