Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Trængsel skrumper byernes oplande

Trængslen ved de store byer i Vestdanmark koster årligt samfundet enorme summer, fordi bilisterne spilder millioner af timer på at sidde i kø. Trængsel betyder også, at færre beskæftigede kan nå de mange virksomheder i de større byområder inden for den tid, de er parate til at acceptere. Samtidig betyder det, at byernes indbyggere kan nå færre arbejdspladser inden for acceptabel tid.

Forestiller man sig en trafiksituation, hvor trængslen er lav, som den er kl. 19.30, vil 430.000 beskæftigede

kunne nå Aarhus Centrum inden for en time i bil, hvilket ofte angives som ”smertegrænsen” for pendlingsafstand. Men trængslen er et vilkår, og når den er på sit højeste kl. 7.30 kan kun ca. 375.000 – eller 55.000 færre beskæftigede – nå centrum af Aarhus inden for en time.

Trængslen medfører altså et tab, og det kan mærkes flere steder. Det afskærer bl.a. borgere i dele af Kolding-Fredericia området og ved Viborg fra at nå virksomhederne i Aarhus inden for en time. Trængsel får også konsekvenser for byernes indbyggere. F.eks. kan borgerne i Randers nå 60.000 færre arbejdspladser, ikke mindst fordi trængsel afskærer dem fra at nå job i Vejle-Horsens området inden for en time.

Alle byer og oplande rammes af trængselstab i større og mindre grad. Også de 12 største byer i Vestdanmark.

Beregningerne her er foretaget med en almindeligt brugt tidskonstant, hvor pendlingstiderne er sat til 30 og 60 minutter. Enhver tid indebærer et trængselstab, men forskellige tider vil i sagens natur ændre på fordelingen af trængslen mellem byerne. Derfor bruger rapporten ordet trængselsbilleder.

Hvis trængslen i myldretiden kan begrænses, vil byerne i Vestdanmark blive koblet bedre sammen til gavn for borgere og virksomheder. Inden for en given tid vil virksomhederne på den ene side få adgang til et større arbejdsmarked, og på den anden side vil byens indbyggere få adgang til flere arbejdspladser. Samtidig vil jobmarkedet for borgerne i mange mindre byer og landområder øges, fordi oplandet til de store byer bliver større.