Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2018 Haderslev

I Haderslev Kommune bor der 55.900 mennesker. Her er hver anden indbygger i den erhvervsaktive alder. Samtidig er middellevetiden i Haderslev Kommune blandt de højeste i Syddanmark.

Der er 23.400 arbejdspladser i Haderslev Kommune. Det svarer til 83 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder. Dog har indbyggerne adgang til mere end 370.000 arbejdspladser inden for en times kørsel fra Haderslev, hvoraf mere end 100.000 af dem er i Tyskland.

Adgangen til de mange arbejdspladser betyder også, at mere end hver tredje beskæftigede borger i Haderslev Kommune pendler til arbejde i andre kommuner, mens 31 pct. af arbejdspladserne i kommunen varetages af indpendlere fra andre kommuner. Udpendlingen sker især til Kolding og Aabenraa Kommuner og er steget de seneste fem år.

Andelen af borgere med en erhvervskompetencegivende uddannelse er 71,4 pct. Det er lavere end både regions- og landsgennemsnittet. Dog er andelen af unge, der falder fra en erhvervsfaglig uddannelse, også lavere end gennemsnittet i Syddanmark og hele landet.

Kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner er inden for møbler/beklædning, fødevarer og transport, men der har været en stor stigning i antallet af arbejdspladser inden for medico/sundhed i perioden 2014-2016. Modsat er antallet af arbejdspladser indenfor både møbler/beklædning og fødevarer faldet i samme periode.