Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2018 Nyborg

I Nyborg Kommune bor der 32.000 mennesker, og 42 pct. af de 25-64 årige i kommunen har en erhvervsfaglig uddannelse. Det er en større andel end gennemsnittet i Syddanmark. I alt har 72 pct. af kommunens borgere i den erhvervsaktive alder en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Samtidig er Nyborg Kommune den kommune i Syddanmark, der har det laveste frafald på de gymnasiale uddannelser.

I Nyborg Kommune er der 11.000 arbejdspladser, mens der er adgang til i alt 289.700 arbejdspladser inden for en times kørsel fra Nyborg.

Adgangen til de mange arbejdspladser kan også ses på pendlingsstrømmen i kommunen. Halvdelen af Nyborg Kommunes beskæftigede pendler nemlig til arbejde i andre kommuner, særligt til Odense kommune. Modsat er det kun en tredjedel af kommunens arbejdspladser, som varetages af indpendlere fra andre kommuner.

Kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner er særligt inden for ressourceområderne turisme og energi/miljø, hvor særligt turisme-området har oplevet en stigning i antallet af arbejdspladser i perioden 2014-2016.