Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2018 Odense

Odense Kommune har 202.700 indbyggere og har siden 2013 oplevet en befolkningstilvækst på 4,8 pct., hvilket både er over regions- og landsgennemsnittet. Væksten kan tilskrives et stort fødselsoverskud, indvandring samt nettotilflytning.

Odense Kommune har siden 2015 oplevet en nettofraflytning til nabokommunerne, men det bliver mere end opvejet af nettotilflytning fra de øvrige syddanske kommuner.

Kommunen har 100.800 arbejdspladser, heraf er 63.700 private arbejdspladser. Fra Odense by har borgerne dog adgang til 256.500 arbejdspladser inden for 60 minutter i bil.

Odense Kommune kan med sine mange arbejdspladser og en nettoindpendling på 8.500 karakteriseres som en indpendlerkommune. Indpendlerne har forskellig uddannelsesbaggrund, men størstedelen er ufaglærte eller har en erhvervsfaglig uddannelse. Den største udveksling af arbejdskraft sker med Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner.

At Odense er en uddannelsesby ses også ved borgernes uddannelsesniveau, som er højt i Odense Kommune. Andelen af indbyggere med en mellemlang eller videregående uddannelse ligger både over regions- og landsgennemsnittet.