Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2019 Ærø Kommune

Der er 6.000 indbyggere i Ærø Kommune. Befolkningstallet er faldet med 5,6 pct. i perioden 2014-2019, men i samme periode er antallet af indbyggere steget i Ærøskøbing.

Der er mange ældre indbyggere i Ærø Kommune, og antallet af 65+-årige er steget med 4 pct. de seneste fem år. Antallet af unge (0-24-årige) faldet med 13 pct., og antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) er faldet med 8 pct.

Næsten halvdelen af indbyggerne i den erhvervsaktive alder (25-64 år) har en erhvervsfaglig uddannelse. I Ærø Kommune er der under én anmeldt voldsforbrydelse pr. indbygger, hvilket er under både regions- og landsgennemsnit.