Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2019 Storbyregion Esbjerg

I Storbyregion Esbjerg er der i alt 169.000 indbyggere. Det antal er steget med 0,4 pct. i perioden 2014-2019. Indbyggere i Storbyregion Esbjerg har en højere middellevetid end gennemsnittet for regionen og hele landet.

Storbyregion Esbjerg har både oplevet tilflytning fra en lang række nærliggende kommuner, men også fra kommuner som Aarhus og København. Derudover er der stor pendlingsaktivitet ind i Storbyregion Esbjerg. Det er særligt kommuner som Vejen, Ringkøbing-Skjern og Kolding, der sender indpendlere til Storbyregionen.

Ses der på uddannelsesniveauet i Storbyregion Esbjerg ligger andelen af de 25-64 årige med en erhvervsfaglig uddannelse over niveauet for både hele landet og regionen. Omvendt er der i storbyregionen markant færre med en lang videregående uddannelse sammenlignet med Syddanmark og hele landet.

Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger i Storbyregion Esbjerg var i 2017 251.200 kr. årligt. Det er over både regionsgennemsnittet og gennemsnittet på Fyn og i Sønderjylland.