Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2020 Ærø Kommune

Der er 6.000 indbyggere i Ærø Kommune. Befolkningstallet er faldet med 4,6 pct. i perioden 2015 til 2020. I samme periode er antallet af indbyggere steget i Ærøskøbing.

På Ærø er 44 pct. af borgerne i den erhvervsaktive alder (25-64 år). I denne aldersgruppe har der været en negativ befolkningsudvikling på 8 pct. i perioden 2015 til 2020. I samme periode er andelen af børn og unge (0-24 årige) faldet med 13 pct., mens andelen af indbyggere over 64 år er vokset med 4 pct.

I 2019 flyttede 13 flere indbyggere fra Ærø til de øvrige kommuner, end der flyttede til kommunen. Tilflytterne kommer især fra Svendborg og Københavns Kommuner, mens fraflytterne primært vælger Svendborg og Odense Kommuner.

46 pct. af indbyggerne i den erhvervsaktive alder (25-64 år) har en erhvervsfaglig uddannelse. Det er noget højere end gennemsnittet for både Fyn (37 pct.) og for hele Syddanmark (39 pct.).