Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2020 Kolding Kommune

I Kolding Kommune er der 93.000 indbyggere. I perioden 2015 til 2020 har der været en befolkningstilvækst på 2,4 pct. Det er over gennemsnittet blandt de syddanske kommuner.

Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger er 332.888 kr. Det er over regionsgennemsnittet, og indkomstniveauet er kun overgået af Vejle og Middelfart kommune.

Derudover ligger Kolding Kommune over landsgennemsnittet, når der kigges på andelen af indbyggere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Når blikket rettes mod sundheden i Kolding Kommune, kan det ses, at antallet af lægebesøg har været stødt faldende i perioden 2016-2019. Samtidig er middellevealderen i kommunen højere end landsgennemsnittet, og indbyggerne i Kolding Kommune bliver i gennemsnit 81,4 år.