Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2020 Nyborg Kommune

Der er 31.900 indbyggere i Nyborg Kommune. I perioden 2015 til 2020 har der været en positiv befolkningsudvikling på 1,1 pct.

Nyborg Kommune tiltrækker tilflyttere fra særligt de øvrige fynske kommuner, men kommunen tiltrækker også nye borgere fra det sydlige Jylland.

Over halvdelen. af indbyggerne i Nyborg Kommune pendler ud af kommunen for at arbejde. Størstedelen af udpendlingen er rettet
mod Odense Kommune. Den øvrige udpendling fra Nyborg Kommune er primært rettet mod de øvrige kommuner på Fyn.
41 pct. af indbyggerne i alderen 25-64 år har en erhvervsfaglig uddannelse. Det er højere end gennemsnittet for Fyn, Syddanmark og hele landet. Samtidig søgte 25 pct. af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse ind på en erhvervsfaglig uddannelse i 2020. Det er højere end både lands- og regionsgennemsnittet.