Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2020 Odense Kommune

I Odense Kommune er der 204.700 indbyggere. Kommunen har oplevet en befolkningstilvækst på 3,7 pct. i perioden 2015 til 2020.

Odense Kommune oplever stor tilflytning fra flere kommuner, men tilflytterne kommer især fra Faaborg-Midtfyn, Assens og København kommuner. Det er også disse kommuner, som Odense Kommune afgiver flest fraflyttere til.

19 pct. af indbyggerne i den erhvervsaktive alder (25-64 år) har en lang videregående uddannelse. Det er over både gennemsnittet i Syddanmark og i hele landet. Derudover er andelen, der har fået under 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve, lavere end regions- og landsgennemsnittet.

I Odense Kommune anmeldes 42,8 voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere. Det er over gennemsnittet både i Syddanmark og i hele landet.