Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2020 Sønderborg Kommune

Der bor 74.100 indbyggere i Sønderborg Kommune. Antallet af indbyggere er faldet med 1,1 pct. i perioden 2015 til 2020. Tilbagegangen er primært sket i den nordlige og østlige del af kommunen.

I perioden 2013 til 2018 er gennemsnitsindkomsten pr. indbygger steget med 11 pct., hvilket er mere end den gennemsnitlige udvikling i Syddanmark.

I Sønderborg Kommune er der flere end 4.900 indpendlere. Dermed varetages 15 pct. af kommunens arbejdspladser af beskæftigede, der er bosat uden for kommunen. Samtidig pendler 16,4 pct. af kommunens beskæftigede borgere til arbejde uden for kommunegrænsen.

Sønderborg Kommune har den største andel af 30-60 årige med en videregående STEM-uddannelse sammenlignet med de øvrige syddanske kommuner. STEM-uddannelser er uddannelser inden for naturfag, tekniske fag, matematiske fag og ingeniørfag.