Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2020 Tønder Kommune

I Tønder Kommune bor der 37.200 indbyggere, hvilket er et lille fald sammenlignet med 2019. Næsten halvdelen af indbyggerene i kommunen er i den erhvervsaktive alder (25-64 år).

Der er stor pendlingsaktivitet i og omkring Tønder Kommune. 21,4 pct. af kommunens arbejdspladser blev i 2019 varetaget af
indpendlere. I perioden 2014 til 2019 er denne andel steget med 1,5 procentpoint. I samme periode er udpendlingen fra Tønder Kommune steget med 2,6 procentpoint. Mere end 27 pct. af kommunens beskæftigede borgere varetager arbejdspladser uden
for kommunen. Her er det især Aabenraa og Haderslev kommuner, der trækker pendlere fra Tønder Kommune.

Mange unge i Tønder Kommune ønsker en erhvervsfaglig uddannelse. Det ses ved, at 28 pct. af afgangseleverne fra 9. og
10. klasse søgte en erhvervsuddannelse i 2020. Det er blandt de højeste andele i Syddanmark. Andelen er samtidig højere end både regions- og landsgennemsnittet.