Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2021 Ærø Kommune

I Ærø Kommune er der 6.000 indbyggere, hvoraf 48 pct. er i den erhvervsaktive alder (25-66 år). Det er under gennemsnittet for
Syddanmark på 52,5 pct. Kommunen har i perioden 2016 til 2021 oplevet en befolkningsudvikling på -278 personer. Det svarer til en befolkningsudvikling på -3,5 pct. i perioden.

Over en 20-årig periode (2021-2041) fremskrives den ældste befolkningsgruppe (67+ år) til at vokse markant mere i forhold til den yngre (0-24 år) og den erhvervsaktive (25-66 år) aldersgruppe. Ærø Kommune kan forvente, at befolkningsgruppen 67+ år vokser med cirka 16 pct. Aldersgrupperne 0-24 og 25-66 år forventes at blive henholdsvis 2 pct. og 19 pct. mindre i perioden.

Indbyggerne i Ærø Kommune har i gennemsnit 6,5 lægekonsultationer om året. Det er færre end både gennemsnittet for Syddanmark og for hele landet.