Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2021 Kerteminde Kommune

I Kerteminde Kommune er der 23.900 indbyggere, hvoraf 51,7 pct. er i den erhvervsaktive alder (25-66 år). Det er en smule under gennemsnittet for Syddanmark på 52,5 pct. Kommunen har i perioden 2016 til 2021 oplevet en befolkningstilvækst på 126 personer. Det svarer til en befolkningstilvækst på 0,3 pct. i perioden.

Indbyggerne i Kerteminde Kommune har en høj forventet levetid sammenlignet med resten af Danmark. Den forventede levetid for indbyggere i kommunen er 81,6 år, mens landsgennemsnittet er 81,1 år.

Blandt de unge indbyggere i Kerteminde Kommune, der netop har afsluttet deres afgangsprøver i folkeskolen, har 29 pct. søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er en væsentligt større andel end gennemsnittet for Syddanmark og resten af landet, hvor henholdsvis 23 pct. og 19 pct. af de unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse.