Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2021 Langeland Kommune

I Langeland Kommune er der 12.400 indbyggere, hvoraf 50 pct. er i den erhvervsaktive alder (25-66 år). Det er under gennemsnittet for Syddanmark på 52,5 pct. Kommunen har i perioden 2016 til 2021 oplevet en befolkningsudvikling på -227 personer.

Blandt de unge indbyggere i Langeland Kommune, der netop har afsluttet deres afgangsprøver i folkeskolen, har 39 pct. søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er en væsentligt større andel end gennemsnittet for Syddanmark og resten af landet, hvor henholdsvis 23 pct. og 19 pct. af de unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse.

Indbyggerne i Langeland Kommune har i gennemsnit 9 lægekonsultationer om året. Det er mere end både gennemsnittet i Syddanmark og i hele landet, der er på henholdsvis 8 og 7,8.