Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2021 Middelfart Kommune

I Middelfart Kommune er der 39.400 indbyggere, hvoraf 52,6 pct. er i den erhvervsaktive alder (25-66 år). Det er på niveau med gennemsnittet for Syddanmark på 52,5 pct. Kommunen har i perioden 2016 til 2021 oplevet en befolkningstilvækst på 1.607 personer. Det svarer til en befolkningstilvækst på 3,7 pct. i perioden. Det er mere end både regions- og landsgennemsnittet på henholdsvis 0,8 pct. og 2,2 pct.

76,6 pct. af indbyggerne i Middelfart Kommune har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er både over gennemsnittet for Syddanmark og hele landet, som er henholdsvis 74,2 og 75,5 pct.

Indbyggerne i Middelfart Kommune har i gennemsnit 7,5 lægekonsultationer om året. Det er under både regions- og landsgennemsnittet
på henholdsvis 8,0 og 7,8.