Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2021 Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune er der 29.600 indbyggere, hvoraf 53,3 pct. er i den erhvervsaktive alder (25-66 år). Det er over gennemsnittet
for Syddanmark på 52,5 pct. Kommunen har i perioden 2016 til 2021 oplevet en befolkningstilvækst på 366 personer. Det svarer til en befolkningstilvækst på 0,7 pct. i perioden.

Blandt de unge indbyggere i Nordfyns Kommune, der netop har afsluttet deres afgangsprøver i folkeskolen, har 29 pct. søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er en væsentligt større andel end gennemsnittet for Syddanmark og resten af landet, hvor henholdsvis 23 pct. og 19 pct. af de unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse.

Indbyggerne i Nordfyns Kommune har i gennemsnit 8,4 lægekonsultationer om året. Det er over både regions- og landsgennemsnittet på henholdvis 8,0 og 7,8.