Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2021 Nyborg Kommune

I Nyborg Kommune er der 32.000 indbyggere, hvoraf 51,8 pct. er i den erhvervsaktive alder (25-66 år). Det er under gennemsnittet for Syddanmark på 52,5 pct. Kommunen har i perioden 2016 til 2021 oplevet en befolkningstilvækst på 169 personer.

Nyborg Kommune har ligesom mange andre syddanske kommuner oplevet en stigning i antallet af tilflyttere og indvandrere . I 2020 var der 1.979 tilflyttere og indvandrere til kommunen. Det er blandt de højeste antal ,som kommunen har oplevet på ét år i perioden 2010 til 2020.

Blandt de unge indbyggere i Nyborg Kommune, der netop har afsluttet deres afgangsprøver i folkeskolen, har 26 pct. søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er en væsentligt større andel end gennemsnittet for Syddanmark og resten af landet, hvor henholdsvis 23 pct. og 19 pct. af de unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse.