Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2021 Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune er der 73.700 indbyggere, hvoraf 51,1 pct. er i den erhvervsaktive alder (25-66 år). Det er under gennemsnittet for Syddanmark på 52,5 pct. Kommunen har i perioden 2016 til 2021 oplevet en befolkningsudvikling på -1.052 personer.

Indbyggerne i Sønderborg Kommune har en høj forventet levetid sammenlignet med resten af Danmark. Den forventede levetid for
indbyggerne i kommunen er 81,7 år, mens landsgennemsnittet er 81,1 år.

Over en 20-årig periode (2021-2041) fremskrives den ældste befolkningsgruppe (67+ år) til at vokse markant mere i forhold til den yngre (0-24 år) og den erhvervsaktive (25-66 år) aldersgruppe. Sønderborg Kommune kan forvente, at befolkningsgruppen 67+ år vokser med cirka 24 pct. i perioden.

Blandt Sønderborg Kommunes indbyggere har 8,4 pct. en STEMuddannelse, hvilket både er over regions- og landsgennemsnittet på henholdsvis 6,6 og 7,7 pct.