Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

KONTUR 2021 Tønder

I Tønder Kommune er der 37.000 indbyggere, hvoraf 51,9 pct. er i den erhvervsaktive alder (25-66 år). Det er under gennemsnittet for Syddanmark på 52,5 pct. Kommunen har i perioden 2016 til 2021 oplevet en befolkningsudvikling på -1.018 personer.

Over en 20-årig periode (2021-2041) fremskrives den ældste befolkningsgruppe (67+ år) til at vokse markant mere i forhold til den yngre (0-24 år) og den erhvervsaktive (25-66 år) aldersgruppe. Tønder Kommune kan forvente, at befolkningsgruppen 67+ år vokser med cirka 28 pct. i perioden. Aldersgrupperne 0-24 og 25-66 år forventes at blive henholdsvis 10 pct. og 16 pct. mindre i perioden.

Indbyggerne i Tønder Kommune har i gennemsnit 8,3 lægekonsultationer om året. Det er på niveau med regions- og landsgennemsnittet.