Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kreative medarbejdere giver flere penge i kassen

Medarbejdere med kreative uddannelser og funktioner skaber værdi i alle brancher. Derfor giver det mening at bringe designmetoder og andre kreative kompetencer bredt ud i virksomhederne.

Med en årlig omsætning på 231 mia. kr. er de kreative erhverv langt fra nogen lille spiller på det danske arbejdsmarked.

Mens traditionelle kreative erhverv som bøger og presse samt reklamer er presset, så stiger væksten på det kreative arbejdsmarked samlet set.

Det kreative arbejdsmarked beskæftiger i dag flere end 283.000 personer, men i dag er de fleste kreative stillinger at finde uden for de traditionelle kreative brancher som mode, møbler og arkitektur. Det viser en ny analyse af det kreative arbejdsmarked i Danmark, som Region Syddanmark står bag.

Brancher suger kreativitet til sig

Næsten seks ud af ti ansatte i kreative stillinger er således ansat i andre erhvervsbrancher. Og de gør det godt. De kreativt uddannede og ansatte har i gennemsnit en højere produktivitet end gennemsnittet af andre beskæftigede – uanset om de arbejder inden for eller uden for de kreative erhverv.

Region Syddanmark har igennem flere år samarbejdet med kommuner og virksomheder om at få flere designmetoder og kreative kompetencer bredt ud til virksomheder, fordi det giver plus på bundlinjen. Samtidig er oplevelseserhverv og design et forretningsområde i den regionale erhvervsstrategi.

Tendensen er dog også, at arbejdspladserne koncentreres i de større byer – og i særlig grad Region Hovedstaden, hvor halvdelen af firmaerne inden for de kreative erhverv har adresse.

Ny syddansk styrke

Region Syddanmark har haft større omsætning inden for design, mode, møbler og interiør, radio og tv fra 2012 og fremad.

Den fremgang, der ses på indholdsproduktion og computere, er også interessant, da det kunne være en fremtidig syddansk styrkeposition, hvis udviklingen fortsætter.

Samtidig er det også interessant, at der også inden for de kreative job er sket en voldsom forøgelse af uddannelsesniveauet, så der i dag er langt flere beskæftigede med en universitetsuddannelse bag sig, mens de, der mistet jobbet, typisk er de ufaglærte. Det er en af grundene til, at Region Syddanmark har stort fokus på at kunne tilbyde alle unge en uddannelse tæt på, hvor de bor, for det øger uddannelsesfrekvensen og mindsker frafaldet.

Finanskrisen i 2008 gik ekstra hårdt ud over de traditionelle kreative erhverv med et tab af arbejdspladser på 16,6 pct. Ser man derimod på de kreative stillinger på tværs af erhvervsbrancher, er der i dag væsentlig flere beskæftigede end for syv år siden.

Det viser, at virksomheder i Syddanmark har haft succes med at introducere design i udvikling af produkter og services. Næste skridt er at bringe designanvendelsen op på et højere strategisk niveau i virksomhederne.

FAKTA fra analysen

  • De kreative erhverv er i analysen defineret som: Arkitektur, bøger og presse, design, film og video, indholdsproduktion, mode, møbler og interiør, radio og tv samt reklame.
  • Det kreative arbejdsmarked er defineret som ansatte i de kreative erhverv og ansatte i kreative stillinger og med en kreativ uddannelse i andre brancher.
  • De kreative erhverv omsætter årligt for 231 mia. kr.
  • De kreative erhverv beskæftiger 118.145, mens det samlede antal kreative ansatte er 283.708.

De traditionelle kreative erhverv har tabt 16,6 pct. af arbejdspladserne i perioden 2008-2015.