Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Èn kommune - forskellige byer

Det er lykken at leve i Aabenraa

Målt på livskvalitet går det godt i Aabenraa Kommune. 65,8 % af aabenraaerne erklærer sig generelt godt tilfredse med tilværelsen, hvilket placerer dem blandt de mest tilfredse borgere i Region Syddanmark.

Det viser de kommunale nøgletal i den årlige rapport, Kontur for Aabenraa Kommune.
Og det glæder Søren Rasmussen, nyudnævnt formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark:

– Aabenraa Kommune er et strålende eksempel på, at borgerne generelt er mere tilfredse med livet i de mindre bysamfund, end de er i de største byer. Så centraliseringen medfører ikke højere livskvalitet for borgerne. Nærmest tværtimod. Det er også derfor, at vi sammen med kommunerne insisterer på at skabe muligheder for at leve det gode liv i regionen, uanset om det for den enkelte bedst leves i byen eller i et landdistrikt, siger han.

Til sammenligning svarer kun 56,5 % af københavnerne, at de er glade for tilværelsen.
Ny handleplan på vej

Aabenraa udmærker sig også positivt i forhold til udviklingen af arbejdspladser og antallet af beskæftigede lønmodtagere. Eksempelvis er der kommet 3,6 % flere arbejdspladser til kommunen i perioden fra 2013-2015.

Aabenraa Kommune har i samarbejde med Region Syddanmark lavet en analyse, der zoomer ind på hovedbyer, lokalbyer og landsbyer kaldet ”Landdistrikter i Aabenraa” som led i udviklingsaftalen med de sønderjyske kommuner.

Tallene viser, at meget af den positive udvikling i kommunen foregår i oplandet omkring Aabenraa by, mens det går lidt mere trægt i den sydlige og vestlige del af kommunen.

Formand for Aabenraa Kommunes Vækstudvalg for Land og By, Philip Tietje siger, at kommunen vil bruge analysen som baggrund for en ny handleplan for landdistrikterne:

– Det er vigtig viden for os at se, hvordan de enkelte bysamfund udvikler sig over tid, så vi fra kommunens side i samråd med borgerne kan give de bedst mulige rammer for at skabe sund vækst i hele kommunen, siger han og fortsætter:

– Vi skal for eksempel være bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i at være nabo til Slesvig-Holsten og Flensborg by. Vi vil i fremtiden fortsat arbejde strategisk med landdistrikterne, og denne analyse bekræfter, at vi er på rette vej med strategierne.
Aabenraa Kommune har 59.100 indbyggere fordelt med størstedelen i byer med over 200 indbyggere, mens ca. 12.000 borgere bor i landdistrikter.