Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Landdistriktsanalyse for Haderslev Kommune

Byerne tæt på Haderslev vokser

Haderslev Kommune er en kommune præget af mange mindre byer og landsbysamfund ud over hovedbyen Haderslev. Analysen af kommunens byer og landdistrikter viser, at geografi spiller en stor rolle i forhold til, hvordan byerne og landdistrikterne udvikler sig.

Generelt er der befolkningsfremgang i de mindre byer og landdistrikter tæt på Haderslev, ligesom Haderslev by også er vokset over de senere år. Men også den tredjestørste by Gram og dens opland får flere borgere.

Størrelse er ikke alt

I samme periode har landdistrikterne med under 200 indbyggere samlet set mistet syv procent af borgerne. Dermed følger Haderslev Kommune på mange måder landstendensen med, at flere flytter fra landet til byen.

Bevægelsen fra land til by har dog flere nuancer i sig, og i Haderslev Kommune er det heller ikke entydigt, at de mindste bysamfund går den modsatte vej af de største byer. Fx har Vojens, der er næststørste by i kommunen med 7.575 borgere, haft en lille tilbagegang i befolkningstallet på to pct., mens landdistrikterne lige øst for Vojens har oplevet fremgang.