Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Mentalt helbred og beskæftigelse blandt unge i Region Syddanmark

Som en del af arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, hvor der bl.a. er fokus på at fremme borgernes trivsel og understøtte uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed, er der udarbejdet et baggrundsnotat om mentalt helbred og beskæftigelse blandt unge i Region Syddanmark.

Baggrundsnotatet har til formål at beskrive syddanske unge 16-24 åriges mentale helbred i forhold til deres køn og daglige beskæftigelse. Fokus på forskellighed i mentalt helbred, afhængig af beskæftigelsestype, kan bibringe viden om social ulighed i sundhed. I publikationen undersøges sammenhængen mellem køn og beskæftigelse i forhold til unge syddanskeres risiko for dårligt mentalt helbred, lavt selvværd, højt stressniveau, symptomer på angst og depression og ensomhed.

Baggrundsnotatet er lavet på baggrund af de seneste, tilgængelige data fra undersøgelsen ”Hvordan har du det?” fra 2017. Den kommende ”Hvordan har du det?”- undersøgelse for 2021 giver mulighed for en opfølgning.