Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn

Behovet for en stærk digital infrastruktur er voksende.
Der er sket en digitalisering af vores hverdagsliv både på
arbejdet og i fritiden, og den digitale infrastruktur ses i
dag som en nødvendighed på niveau med el, vand og varme.
Borgere, virksomheder og samfund kræver derfor en
høj digital mobilitet med en stabil og uhindret adgang til
tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning.
Rapporten her afdækker mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn
og er udviklet i samarbejde med Byregion Fyn og
FSDI (Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur).

Arbejdet er et led i udviklingsaftalen for Fyn, som Region Syddanmark
og Byregion Fyn har vedtaget som en
del af opfølgningen på ”Strategi Fyn 2018-21”
og ”Det Gode Liv som vækstskaber, regional
vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”.