Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Økosystemanalyse af designområdet i Syddanmark

Designskolen Kolding og Region Syddanmark arbejder for at fastholde og videreudvikle Region Syddanmarks styrkepositioner inden for design og designanvendelse.
Som led heri ønsker Designskolen Kolding og Region Syddanmark at få undersøgt, hvilke styrkepositioner der findes i hele Regionen, og ikke mindst at få klarlagt, hvilke potentialer der er for at udbygge eksisterende og nye styrkepositioner. Undersøgelsen er gennemført af COWI A/S og består af en kortlægning af designøkosystemet, en analyse af særlige syddanske styrker og endelig en analyse af fremtidige potentialer.
Datagrundlaget består af desk-studier og interviews med aktører, der repræsenterer forskellige dele af designøkosystemet, samt eksperter.