Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Opfølgning på udviklingsstrategien

Den årlige opfølgning på den regionale udviklingsstrategi følger op på ambitionerne for strategien og redegør for nogle af de indsatser og handlinger, regionen har igangsat i løbet af 2020.

Opfølgningen indeholder således en beskrivelse af væsentlige indsatser inden for og på tværs af de enkelte strategispor samt FN’s verdensmål. Med udvalgte retningsgivende indikatorer og nøgletal vises det samtidig, hvor regionen står i forhold til de regionale mål på de seks strategispor.