Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Oplevelseserhverv Turisme

Turisme spiller en vigtig rolle i Syddanmark. Ingen andre regio­ner har så mange turistovernatninger som Syddanmark.
Turisme er en del af oplevelseserhvervene og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder.
For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den er­hvervspolitiske satsning på turisme samler Region Syddanmark i denne rapport en række nøgletal for turismen i Syddanmark og de syddanske turismeerhverv.
I denne publikation analyseres først og fremmest turismeerhvervet. Der sættes tal på, hvordan det går med beskæfti­gelse, produktivitet og uddannelsesniveau. Derudover indehol­der rapporten besøgstal for attraktioner og tal for udviklingen i antal overnatninger.
Denne opgørelse af turismeerhvervets beskæftigelse og værdi­tilvækst adskiller sig fra VisitDenmarks opgørelse af turismens økonomiske betydning ved at tage udgangsunkt i erhvervet og ikke som i VisitDenmarks opgørelse i turistens forbrug.
 
Rapporten er en del af vidensinitiativet i den Regionale Udviklingsplan.