Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Pendling øger presset på vej og bane

Afstanden mellem bopæl og arbejdsplads vokser. I dag kører stadigt flere længere til jobbet, og i nogle vestdanske kommuner pendler over hver anden beskæftiget over kommunegrænsen. Samtidig stiger antallet af biler med 70.000 om året. Det skaber pres på infrastrukturen og perioder med trængsel. Trængslen medfører, at færre beskæftigede kan nå arbejdspladserne i de større byområder i Vestdanmark inden for en times kørsel.

 

Trafikken på de danske veje stiger langt hurtigere end forventet for bare få år siden.

Frem til 2014 lå den årlige nettotilvækst i antallet af biler herhjemme på ca. 40.000. Det er vokset til ca. 70.000, og i løbet af 2017 passerer vi formentlig for første gang 2.500.000 indregistrerede personbiler i Danmark.

Samtidig er turene til og fra arbejdspladsen blevet stadigt længere i alle regioner. I dag er den gennemsnitlige pendlingsafstand i Vestdanmark vokset til næsten 22 kilometer, og knap en tredjedel afde beskæftigede krydser nu en kommunegrænse for at komme på arbejde.

Ind- og udpendling over kommunegrænsen er vokset i næsten alle kommuner i Vestdanmark. Det er de store bykommuner, som Aarhus, Odense og Aalborg, der tiltrækker de fleste pendlere, men kigger man på, hvor stor en andel af kommunens arbejdspladser, der varetages af arbejdstagere fra en anden kommune, er det kommuner som Billund, Ikast-Brande og Skanderborg, der ligger i top.

 “Danskerne pendler
stadig mere, og vi pendler ikke
bare til de store byer, men også ud
af byerne. Det giver en ny dynamik og
dermed nogle muligheder for vækst.”

Udpendingen er massiv i flere af de store byers oplandskommuner. I Skanderborg, Favrskov og Rebild kommuner pendler næsten seks ud af ti beskæftigede ud af kommunen. Den voksende pendling og de flere biler medfører øget trængsel ved de store byer i Vestdanmark. Det har samtidig den betydning, at byernes oplande skrumper – altså at færre beskæftigede kan nå virksomhederne i de større byområder inden for den tid, de er parate til at acceptere.

Det er noget man bl.a. mærker i de tre store byer i Trekantområdet – Kolding, Vejle og Fredericia. Samlet set er der 269.000 færre arbejdstagere, der kan nå frem til centrum af byerne i løbet af en time i trængselsperioden omkring kl. 7.30 sammenlignet med kl. 19.30, hvor der ikke er trængsel.

Jyllandskorridoren

Viden om pendling er afgørende for forståelsen af sammenhængen mellem byer i Jyllandskorridoren.

Pendlingsanalysen tegner et billede af borgernes daglige bevægelsesmønstre og -muligheder i Vestdanmark og bidrager til at identificere nye samarbejdsbehov på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Analysen er et led i Jyllandskorridor-  samarbejdet om at skabe et fælles vidensgrundlag, der kan bidrage til det strategiske udviklingsarbejde både i byregionen og i den vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge.