Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn

Der er på E20 på Fyn i dag stor trængsel1, og der må forventes i 2020, at der er kritisk trængsel, hvis der ikke sættes ind med et 3. spor. Et reelt 3. spor giver bedre kapacitetsforøgelse end 3. spor i nødspor, bl.a. pga. at den skiltede hastighed ved nødsporsløsningen skal være lavere2.
VVM redegørelsen for udvidelse af E20 syd for Odense vurderes at underestimere trafikvæksten, hvorfor der allerede må forventes kritisk trængsel i 2020. Kritisk trængsel fremgår af nedenstående figur i det år, hvor rød og blå linje krydser, ca. år 2020.