Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Meget høj tilfredshed med livet i Aabenraa

En undersøgelse af Aabenraa-borgernes syn på egen sundhed, tryghed og tillid, arbejde, fritid og familieliv viser, at to-tredjedele er meget tilfredse med livet. Undersøgelsen fra Region Syddanmark viser også, at aabenraaerne er glade for deres sociale relationer og tilfredse med arbejdslivet.

Borgerne i Aabenraa Kommune er meget tilfredse med livet. I en ny analyse af syddanskernes livskvalitet har Region Syddanmark spurgt 1.047 borgere i kommunen om alt fra økonomi til tillid til andre og tilfredshed med hverdagen.

Og her svarer to-tredjedele, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. Det gør Aabenraa Kommunes borgere til de næstmest tilfredse borgere i Syddanmark. Et stort flertal af aabenraaerne er desuden godt tilfredse med deres sociale relationer og med deres arbejdsliv.

Det glæder naturligvis borgmester Thomas Andresen (V):

– Det er dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen og har det godt. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger han og fortsætter:

– Samtidig er der også steder, hvor vi fortsat skal gøre en indsats. Det gælder på beskæftigelsesområdet, hvor for mange ledige i undersøgelsen ikke havde tillid til, at de kunne få et job. Her har vi heldigvis med stor succes satset på flere store investeringsprojekter, som har bragt flere hundrede kontanthjælpsmodtagere i uddannelse eller job siden 2015/16, hvor borgerne blev spurgt.

Rigdom skal give rigere livskvalitet

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at viden om syddanskernes livskvalitet skal bruges til at skabe bedre livsforudsætninger.

– Lige nu oplever vi stor vækst og økonomisk fremgang i hele landet, og vi ved, at folk i beskæftigelse har bedre liv, bedre helbred og er mindre ensomme. Det kan vi også se i Aabenraa Kommune, hvor en stor andel af de studerende og arbejdsløse vurderer, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred, siger Stephanie Lose og tilføjer:

– Politik handler netop om at give alle bedre muligheder for at leve et godt liv, og ét af de steder, vi fra regionens side kan være med til at påvirke rammerne, er ved hele tiden at gøre behandlingen i vores sundhedssystem bedre og sikre praktiserende læger til alle borgere, siger hun.

Borgmester Thomas Andresen tilføjer, at Aabenraa Kommune i øjeblikket desuden er i gang med at de sidste detaljer i forhold til en ny sundhedsplan.

– Et fokus i Sundhedsplan 2018-2020 bliver den forebyggende indsats. Ligesom i mange af landets øvrige kommuner kan vi nemlig se, at borgerne i Aabenraa Kommune er udfordret på sundheden. Derfor vil vi gerne sætte de rette rammer for vores borgere, så de kan vælge et sundt og aktivt liv. Det håber vi kan bidrage til at øge livskvaliteten for den enkelte og forbedre den generelle helbredstilstand, siger han.

Fakta
Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Aabenraa Kommune er baseret på data og interview med 1.047 borgere i Aabenraa Kommune. Interviews er blevet gennemført i vinteren 2015/16.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.

Små forskelle i tallene for Aabenraa Kommune sammenlignet med regionsgennemsnittet eller øvrige kommuner skal tolkes med varsomhed pga. den statistiske usikkerhed.

Yderligere oplysninger:
Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82
Thomas Andresen (V), borgmester i Aabenraa Kommune, telefon: 40 15 45 50

FAKTA

Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Aabenraa Kommune er baseret på data og interview med 1.047 borgere i Aabenraa Kommune.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.