Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Meget høj tilfredshed med livet i Kerteminde

En undersøgelse af Kerteminde-borgernes syn på egen sundhed, tryghed og tillid, arbejde, fritid og familieliv viser, at to-tredjedele er meget tilfredse med livet. Undersøgelsen fra Region Syddanmark viser også, at kerteminderne er særligt glade for deres sociale relationer og arbejdslivet.

Borgerne i Kerteminde Kommune er meget tilfredse med livet. I en ny analyse af syddanskernes livskvalitet har Region Syddanmark spurgt 1.099 borgere i kommunen om alt fra økonomi til tillid til andre og tilfredshed med hverdagen.

Og her svarer to-tredjedele, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. Seks ud af ti borgere er desuden godt tilfredse med deres sociale relationer og med deres arbejdsliv.

Det glæder naturligvis borgmester Kasper Ejsing Olesen (S):

– Det er dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen og har det godt. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger han og fortsætter:

– Samtidig er der også steder, hvor vi fortsat skal gøre en indsats. Det gælder på beskæftigelsesområdet, hvor mange ledige i undersøgelsen ikke synes, at det de foretager sig i livet giver mening. Heldigvis har Kerteminde Kommune været inde i positiv udvikling med stigende beskæftigelse siden 2012.

Gode tider skal måles i livskvalitet
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at viden om syddanskernes livskvalitet skal bruges til at skabe bedre livsforudsætninger.

– Lige nu oplever vi stor vækst og økonomisk fremgang i hele landet, og vi ved, at folk i beskæftigelse har bedre liv, bedre helbred og er mindre ensomme. Det kan vi også se i Kerteminde Kommune, hvor en stor andel af de studerende og arbejdsløse vurderer, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred, siger Stephanie Lose og tilføjer:

– Politik handler netop om at give alle bedre muligheder for at leve et godt liv, og ét af de steder, vi fra regionens side kan være med til at påvirke rammerne, er ved hele tiden at gøre behandlingen i vores sundhedssystem bedre og sikre praktiserende læger til alle borgere, siger hun.
Det håber vi kan bidrage til at øge livskvaliteten for den enkelte og forbedre den generelle helbredstilstand, siger han.

Fakta
Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Kerteminde Kommune er baseret på data og interview med 1.099 borgere i Kerteminde Kommune. Interviews er blevet gennemført i vinteren 2015/16.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.

Små forskelle i tallene for Kerteminde Kommune sammenlignet med regionsgennemsnittet eller øvrige kommuner skal tolkes med varsomhed pga. den statistiske usikkerhed.

Yderligere oplysninger:
Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82
Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune, telefon: 24 65 92 49

FAKTA

Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Kerteminde Kommune er baseret på data og interview med 1.099 borgere i Kerteminde Kommune.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.