Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Stor tilfredshed med livet i Kolding

En undersøgelse af Kolding-borgernes syn på egen sundhed, tryghed og tillid, arbejde, fritid og familieliv viser, at to-tredjedele er meget tilfredse med livet. Undersøgelsen fra Region Syddanmark viser også, at koldingenserne er glade for deres økonomiske situation og mulighederne for fritidsaktiviteter.  

Borgerne i Kolding Kommune er godt tilfredse med livet. I en ny analyse af syddanskernes livskvalitet har Region Syddanmark spurgt 1.174 borgere i kommunen om alt fra økonomi til tillid til andre og tilfredshed med hverdagen.

Og her svarer to-tredjedele, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. Et stort flertal af koldingenserne er desuden tilfredse med deres økonomiske situation og med mulighederne for at dyrke fritidsaktiviteter.

Det glæder naturligvis borgmester Jørn Pedersen (V):

– Det er dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen og har det godt. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger han og fortsætter:

– Samtidig er der også steder, hvor vi kan og skal gøre en indsats. Jeg kan fx læse, at arbejdsløse og pensionister vurderer deres helbred dårligere, og at arbejdsløse i kommunen ofte føler sig ensomme. Det er bekymrende, og noget jeg selvfølgelig tager meget alvorligt.

Rigdom skal give rigere livskvalitet
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at viden om syddanskernes livskvalitet skal bruges til at skabe bedre livsforudsætninger.
– Lige nu oplever vi stor vækst og økonomisk fremgang i hele landet, og vi ved, at folk i beskæftigelse har bedre liv, bedre helbred og er mindre ensomme. Det kan vi især se i Kolding Kommune, hvor der er store forskelle i livskvaliteten i forhold til, om man har et arbejde eller ej, siger Stephanie Lose og tilføjer:

– Politik handler netop om at give alle bedre muligheder for at leve et godt liv, og ét af de steder, vi fra regionens side kan være med til at påvirke rammerne, er ved hele tiden at gøre behandlingen i vores sundhedssystem bedre og sikre praktiserende læger til alle borgere, siger hun.

Fakta
Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Kolding Kommune er baseret på data og interview med 1.174 borgere i Kolding Kommune.
Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.
Små forskelle i tallene for Kolding Kommune sammenlignet med regionsgennemsnittet eller øvrige kommuner skal tolkes med varsomhed pga. den statistiske usikkerhed.


Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82

Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding Kommune, telefon: 51 48 27 38

FAKTA

Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Kolding Kommune er baseret på data og interview med 1.174 borgere i Kolding Kommune.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.