Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Varde Kommunes borgere er de mest arbejdsglade i Syd- og Sønderjylland

Ny rapport fra Region Syddanmark viser, at to tredjedele af borgerne i Varde Kommune er meget tilfredse med deres arbejde.

LIVSKVALITET

I Syd- og Sønderjylland er borgerne i Varde Kommune dem, der er mest tilfredse med deres arbejde. Det viser ny undersøgelse fra Region Syddanmark.

Således giver 64,2 % af de adspurgte borgere en af topkaraktererne 8, 9 eller 10, når de bliver spurgt til tilfredsheden med deres arbejde. Førstepladsen deles med borgerne i Fanø Kommune, der på decimalen har svaret med samme tilfredshed.

Det er langt over gennemsnittet i hele Region Syddanmark (58,8 %).

Undersøgelsen viser generelt, at borgerne i Varde Kommune er meget tilfredse med livet. Hvad end de bliver spurgt til helbred, sociale relationer, privatøkonomi, tillid til kommunen eller mulighed for fritidsaktiviteter, svarer borgerne i Varde Kommune i samtlige kategorier med en tilfredshed, der er i top 5 i Syd- og Sønderjylland.

Når de bliver spurgt helt overordnet om tilfredsheden med livet for tiden, er det kun borgerne i to andre syd- og sønderjyske kommuner, der overgår Varde Kommunes.

Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl:

”Det er dejligt at læse, at vores borgere er så glade for at gå på arbejde. En kæmpestor del af vores liv bruger vi på at arbejde, så det er vigtigt, at vi har en glad fornemmelse i maven, når vi tager af sted om morgenen.”

”Undersøgelsen viser, at vi er en kommune, hvor der er rigtig gode muligheder for at udfolde sig – både på jobbet og i livet generelt. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil. Vi vil bruge undersøgelsen som afsæt til at blive endnu bedre.”

Regionrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose:

”Lige nu oplever vi stor vækst og økonomisk fremgang i hele landet, og vi ved, at folk i beskæftigelse har bedre liv, bedre helbred og er mindre ensomme. Netop på beskæftigelse har Varde Kommune altid ligget højt.”

”Bedre økonomiske vilkår er med til at give højere livskvalitet, og det samme gælder et godt helbred. Det er ét af de steder, vi fra regionens side kan være med til at påvirke rammerne ved hele tiden at gøre behandlingen på vores sygehuse bedre. Politik handler netop om at give alle bedre muligheder for at leve et godt liv.”

FAKTA

  • Resultaterne er baseret på data og interview med 1.080 borgere i Varde Kommune.
  • Rapporten er udgivet af Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.
  • Små forskelle i tallene for Varde Kommune sammenlignet med regionsgennemsnittet eller øvrige kommuner skal tolkes med varsomhed pga. den statistiske usikkerhed.
  • Læs hele undersøgelsen her: https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/publikation/syddanskernes-liv-2018-Varde/

FAKTA

Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Varde Kommune er baseret på data og interview med 1.080 borgere i Varde Kommune.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.